Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh miễn phí dịch vụ

CAO ỐC PAN PACIFIC BUILDING

CAO ỐC PAN PACIFIC BUILDING

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
60m2 - 120m2
12 USD
CAO ỐC COTECCONS

CAO ỐC COTECCONS

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
0m2
15 USD
CAO ỐC GOLDEN FISH

CAO ỐC GOLDEN FISH

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
0m2
9.4 USD
CAO ỐC CHUNG CƯ MỸ ĐỨC

CAO ỐC CHUNG CƯ MỸ ĐỨC

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
0m2
5 USD
CAO ỐC XVNT1

CAO ỐC XVNT1

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
84m2
10.4 USD
CAO ỐC LBC

CAO ỐC LBC

Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
0m2
10.4 USD
CAO ỐC ĐP BUILDING

CAO ỐC ĐP BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
0m2
10.9 USD
CAO ỐC NHC

CAO ỐC NHC

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
0m2
11 USD
CAO ỐC THE MANOR

CAO ỐC THE MANOR

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
137m2 - 162m2 - 122m2 - 158m2 - 270m2
15~16 USD
CAO ỐC ĐẠI LỢI

CAO ỐC ĐẠI LỢI

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
0m2
6.7 USD
CAO ỐC SAIGON PEARL

CAO ỐC SAIGON PEARL

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
0m2
17 USD
CAO ỐC SAIGON PEARL VILA

CAO ỐC SAIGON PEARL VILA

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
80m2 - 90m2 - 100m2 - 180m2 - 260m2 - 360m2
18 USD
CAO ỐC NHC 2

CAO ỐC NHC 2

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
90m2
7.3 USD
CAO ỐC JSC

CAO ỐC JSC

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
132m2
20 USD
CAO ỐC LOTUS HD1

CAO ỐC LOTUS HD1

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
130m2 - 260m2 - 390m2 - 520m2 - 650m2 - 780m2
17 USD
CAO ỐC UVK

CAO ỐC UVK

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
108m2 - 216m2 - 324m2
6.9 USD
CAO ỐC WIN HOME UVK

CAO ỐC WIN HOME UVK

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
45m2 - 55m2 - 100m2
11.7~12.2 USD
CAO ỐC SACOMREAL PLAZA

CAO ỐC SACOMREAL PLAZA

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
200m2 - 250m2 - 300m2 - 400m2 - 500m2 - 700m2 - 1000m2 - 1200m2 - 1500m2 - 2000m2 - 2500m2 - 3000m2
15 USD
CAO ỐC HƯNG BÌNH TOWER

CAO ỐC HƯNG BÌNH TOWER

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
247m2 - 296m2 - 543m2
15 USD
CAO ỐC THÁI SƠN S.P

CAO ỐC THÁI SƠN S.P

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
500m2
15 USD
CAO ỐC B & L TOWER

CAO ỐC B & L TOWER

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
13.5 USD
CAO ỐC VIN OFFICE

CAO ỐC VIN OFFICE

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
16.1 USD
CAO ỐC PHÚ HƯNG BUILDING

CAO ỐC PHÚ HƯNG BUILDING

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
9.8 USD
CAO ỐC QUANG MINH

CAO ỐC QUANG MINH

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
7.9 USD
CAO ỐC V BUILDING

CAO ỐC V BUILDING

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
12 USD
CAO ỐC EBM

CAO ỐC EBM

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
170m2 - 420m2 - 120m2
16 USD
CAO ỐC NEWPORT

CAO ỐC NEWPORT

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
153m2
10.7 USD
CAO ỐC CHARM SUITE

CAO ỐC CHARM SUITE

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
15 USD
CAO ỐC GIC 3

CAO ỐC GIC 3

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
11 USD
CAO ỐC NGE

CAO ỐC NGE

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
10.3 USD
Zalo : 0902.738.229