Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh miễn phí dịch vụ

CAO ỐC PAN PACIFIC BUILDING

CAO ỐC PAN PACIFIC BUILDING

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
0m2
12 USD
CAO ỐC COTECCONS

CAO ỐC COTECCONS

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
0m2
15 USD
CAO ỐC GOLDEN FISH

CAO ỐC GOLDEN FISH

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
0m2
10 USD
CAO ỐC CHUNG CƯ MỸ ĐỨC

CAO ỐC CHUNG CƯ MỸ ĐỨC

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
0m2
5 USD
CAO ỐC XVNT1

CAO ỐC XVNT1

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
0m2
10.4 USD
CAO ỐC LBC

CAO ỐC LBC

Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
0m2
10.4 USD
CAO ỐC ĐP BUILDING

CAO ỐC ĐP BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
28m2
11.4 USD
CAO ỐC NHC

CAO ỐC NHC

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
0m2
9.3 USD
CAO ỐC THE MANOR

CAO ỐC THE MANOR

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
0m2
16 USD
CAO ỐC ĐẠI LỢI

CAO ỐC ĐẠI LỢI

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
58m2
6 USD
CAO ỐC SAIGON PEARL

CAO ỐC SAIGON PEARL

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
0m2
17 USD
CAO ỐC NHC 2

CAO ỐC NHC 2

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
0m2
7.3 USD
CAO ỐC SAIGON PEARL VILA

CAO ỐC SAIGON PEARL VILA

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
0m2
18 USD
CAO ỐC JSC

CAO ỐC JSC

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
0m2
20 USD
CAO ỐC LOTUS HD1

CAO ỐC LOTUS HD1

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
0m2
17 USD
CAO ỐC VINHOME CENTRAL PARK

CAO ỐC VINHOME CENTRAL PARK

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
75m2 - 50m2 - 50m2
10.75~24 USD
CAO ỐC ASEAN RUBBER

CAO ỐC ASEAN RUBBER

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
120m2
13 USD