Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh miễn phí dịch vụ

CAO ỐC PAN PACIFIC BUILDING

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

0 m2

CAO ỐC COTECCONS

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

0 m2

CAO ỐC GOLDEN FISH

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh

0 m2

CAO ỐC XVNT1

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh

0 m2

CAO ỐC CHUNG CƯ MỸ ĐỨC

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh

0 m2

CAO ỐC LBC

Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh

115 m2

CAO ỐC VPLQD

Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh

0 m2

CAO ỐC VINHOME CENTRAL PARK

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

50 - 50 - 75 m2

CAO ỐC ASEAN RUBBER

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

20 m2

CAO ỐC LOTUS HD1

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

0 m2

CAO ỐC ĐP BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

43 m2

CAO ỐC NHC

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

47 m2

CAO ỐC THE MANOR

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

30 m2

CAO ỐC ĐẠI LỢI

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

0 m2

CAO ỐC SAIGON PEARL

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

0 m2

CAO ỐC SAIGON PEARL VILA

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

0 m2

CAO ỐC NHC 2

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

0 m2

CAO ỐC JSC

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

0 m2

CAO ỐC WIN HOME UVK

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

0 - 77 m2

CAO ỐC HB TOWER

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

0 m2

CAO ỐC THÁI SƠN S.P

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

0 m2

CAO ỐC B & L TOWER

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

0 m2

CAO ỐC UVK

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

75 - 150 - 225 m2

CAO ỐC PHÚ HƯNG BUILDING

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

40 m2

CAO ỐC VIN OFFICE

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

8 m2

CAO ỐC QUANG MINH

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

0 m2

CAO ỐC PAXSKY UVK

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

2070 - 3220 m2

CAO ỐC V BUILDING

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

0 m2

CAO ỐC NEWPORT

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

0 m2

CAO ỐC CHARM SUITE

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

0 m2

Zalo : 0902.738.229
Trợ giúp