Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng mới nhất

CAO ỐC CAVI

CAO ỐC CAVI

Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh
0m2
8.9 USD
CAO ỐC COMPA

CAO ỐC COMPA

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
0m2
9.5 USD
CAO ỐC COTECCONS

CAO ỐC COTECCONS

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
0m2
15 USD
CAO ỐC DMC

CAO ỐC DMC

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
0m2
10 USD
CAO ỐC GOLDEN BUILDING

CAO ỐC GOLDEN BUILDING

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
330m2
16 USD
CAO ỐC HOÀNG MINH

CAO ỐC HOÀNG MINH

Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
36m2 - 33m2 - 10m2
7.3~13 USD
CAO ỐC HUB

CAO ỐC HUB

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
0m2
10.7 USD
CAO ỐC LÊ TRÍ

CAO ỐC LÊ TRÍ

Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh
70m2
10 USD
CAO ỐC MELODY

CAO ỐC MELODY

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
20m2
14.1 USD
CAO ỐC MELODY 2

CAO ỐC MELODY 2

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
0m2
13.5 USD
CAO ỐC NICE

CAO ỐC NICE

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
0m2
16 USD
CAO ỐC PHƯỚC THÀNH

CAO ỐC PHƯỚC THÀNH

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
0m2
14 USD
CAO ỐC PEACE

CAO ỐC PEACE

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
0m2
6.9 USD
CAO ỐC NEWPORT

CAO ỐC NEWPORT

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
11.2 USD
CAO ỐC SGCL

CAO ỐC SGCL

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
0m2
10 USD
CAO ỐC COALIMEX

CAO ỐC COALIMEX

Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh
57m2
12 USD
CAO ỐC PVFC

CAO ỐC PVFC

Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh
230m2 - 110m2 - 340m2
10.2 USD
CAO ỐC TOÀN AN

CAO ỐC TOÀN AN

Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh
60m2
14.2 USD
CAO ỐC WINHOME BĐT

CAO ỐC WINHOME BĐT

Bùi Đình Túy, Quận Bình Thạnh
0m2
9.3 USD
CAO ỐC SAMLAND

CAO ỐC SAMLAND

D1, Quận Bình Thạnh
0m2
12 USD
Zalo : 0902.738.229
Trợ giúp