Tìm kiếm nâng cao

Văn Phòng Cho Thuê Quận Bình Thạnh Miễn phí mọi dịch vụ

CAO ỐC QUANG MINH

CAO ỐC QUANG MINH

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
45m2 - 75m2
4.8~7.5 USD
CAO ỐC UVK

CAO ỐC UVK

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
108m2 - 216m2 - 324m2
6.9 USD
CAO ỐC PHÚ HƯNG BUILDING

CAO ỐC PHÚ HƯNG BUILDING

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
13m2 - 32m2 - 35m2
8.4~11 USD
CAO ỐC VIN OFFICE

CAO ỐC VIN OFFICE

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
35m2 - 70m2
12~16.3 USD
CAO ỐC GIC 3

CAO ỐC GIC 3

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
32m2
12 USD
CAO ỐC TÀI VƯỢNG

CAO ỐC TÀI VƯỢNG

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
50m2 - 80m2 - 120m2 - 168m2 - 336m2 - 504m2 - 624m2
13.5~15 USD
CAO ỐC THÁI SƠN S.P

CAO ỐC THÁI SƠN S.P

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
150m2 - 250m2
13.8 USD
CAO ỐC B & L TOWER 1

CAO ỐC B & L TOWER 1

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
340m2 - 680m2 - 1020m2 - 1360m2 - 1700m2
15.5 USD
CAO ỐC EBM

CAO ỐC EBM

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
120m2 - 130m2 - 250m2
16 USD
CAO ỐC PAXSKY UVK

CAO ỐC PAXSKY UVK

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
3250m2 - 3300m2 - 3300m2 - 6500m2 - 6600m2 - 9750m2 - 10000m2
16.55~23 USD
CAO ỐC NEWPORT

CAO ỐC NEWPORT

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
10.3 USD
CAO ỐC NGE

CAO ỐC NGE

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
10.3 USD
CAO ỐC V BUILDING

CAO ỐC V BUILDING

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
12 USD
CAO ỐC B & L TOWER

CAO ỐC B & L TOWER

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
13.5 USD
CAO ỐC WIN HOME UVK

CAO ỐC WIN HOME UVK

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
14.4 USD
CAO ỐC CHARM SUITE

CAO ỐC CHARM SUITE

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
15 USD
CAO ỐC HB TOWER

CAO ỐC HB TOWER

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
15 USD

Tin tức văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

Bất động sản du lịch hướng đi nào thu nhiều lợi nhuận

Bất động sản du lịch hướng đi nào thu nhiều lợi nhuận

Bất động sản du lịch hướng đi nào thu nhiều lợi nhuận
Zalo : 0902.738.229